Pojęcia Google Analytics

Pojęcia Google Analytics

Aby móc poprawnie korzystać z Google Analytics należy bezbłędnie rozmieć pewne pojęcia. Poniżej więc przedstawione zostaną trzy, które należy dobrze definiować:

1)Zdarzenia – są to wszelkie działania użytkownika na stronie. By móc je sprawdzić należy podpiąć do strony specjalny kod śledzenia. Zdarzeniem może być na przykład: otworzenie linki, pobranie pliku, odtwarzanie video, dodawanie komentarzy.

2)Sesja – tym pojęciem określa się wszystkie działania jednego użytkownika w obrębie strony. Sesja jest zamykana po 30 minutach braku aktywności użytkownika.

3)Użytkownicy – unikalną ilość użytkowników określa się poprzez pliki cookie. Nowy użytkownik zawsze zaczyna sesję, zaś użytkownik, który na stronę powraca, otwiera kolejną sesję. Warto pamiętać, że użytkownik jest w stanie wygenerować więcej, niż jedną sesję.

Comments are closed.